เพลท อลูมิเนียมกัดกรด

January 25, 2010 · Print This Article

เพลทอลูมิเนียม

name pale อลูิมิเนียมกัดกรดไม่ลงสี