ป้ายตั้งโต๊ะ

January 25, 2010 · Print This Article

ป้ายตั้งโต๊ะ

ป้ายตั้งงโต๊ะ ขนาด 10×40 cm.หนา 1 mm. วัสดุอลูมิเนียมพับ