รางสอด + ป้ายสอด

July 31, 2009 · Print This Article

ป้ายหน้าห้อง

ขนาด 1.5″x12″ ชิ้นละ 150.-
ขนาด 2″x12″ ชิ้นละ 250.-
ขนาด 3″x12″ ชิ้นละ 300.-
ขนาด 2″x14″ ชิ้นละ 260.-
ขนาด 3″x14″ ชิ้นละ 340.-

ป้ายสอดอะครีลิกพร้อมแกะสลักทุกขนาด แผ่นละ 250.-