ป้ายชื่ออะครีลิก

June 15, 2016 · Print This Article

ป้ายชื่ออะครีลิก

ป้ายชื่ออะครีลิก แบบสอด
ขนาด 7×2 cm
ไม่มีขั้นต่ำในการสั่ง สามารถพิมพ์ 4 สี ด้วยระบบดิจิตอลยูวี