7052

October 8, 2014 · Print This Article

โล่กล่องผ้าไหม

โล่กล่องผ้าไหม
วัสดุด้านในไม้ติดเพลทโลหะ พิมพ์ 4 สี
ขนาด A = 7×9″ @ 1,250.-
ขนาด B = 6×8″ @ 1,200.-
ขนาด C = 5×7″@ 1,150.-
สีกล่องผ้าไหมน้ำเงิน แดง เขียว ม่วงมะปราง