ป้ายทองเหลืองกัดกรด ติดลงไม้สัก แบบตั้งโต๊ะ

February 3, 2014 · Print This Article

ป้ายทองเหลืองกัดกรด ติดลงไม้สัก แบบตั้งโต๊ะ

ป้ายไม้ตั้งโต๊ะ สีโอ๊ค ติดทองเหลืองชุบทอง
ขนาด 3×12″